Slide bannerCLB mía đường Lam SơnHNTN
Ban chấp hành
Lê Văn TamLê Văn Tam
Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
Phạm Văn ThựcPhạm Văn Thực
Tổng giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Nguyễn thị Viết TríNguyễn thị Viết Trí
Giám đốc nông trường Sông Âm